Lokalitet Caričin grad se nalazi na oko 29 kilometara zapadno od Leskovca.

Pretpostavlja se da ga je osnovao Justinijan I u VI veku. Bio je crkveno i administrativno-upravno središte celog severnog Ilirika i jako vojno utvrđenje.

Samo nalazište se prostire na platou od 42 000 matara kvadratnih. Grad je bio okružen bedemima, a pored spoljnih utvrđenja otkriveni su i unutrašnji bedemi koji grad dele na tri arhitektonske celine, na koje se nadovezuju široko podgrađe i spomenici u bližoj i daljoj okolini. Na najvišem platou, izdiže se Akropolj koji je bio u službi arhiepiskopije. Ispod njega leži Gornji grad, čiji je središnji deo predstavljao kružni trg gde se odvijao javni život grada i gde su se ukrštale glavne gradske komunikacije. Na južni deo Gornjeg grada naslanja se nova celina, Donji grad, u kojem su otkriveni sakralni objekti, objekti javnog karaktera i stambena četvrt.

Caričin grad je živeo kratko. Već početkom VII veka je u naletu Avara i Slovena srušen. Na njegovim ruševinama nije podignuto novo naselje i tako je zadržao čistu osnovu ranovizantijskog i duh hrišćanskog grada.

Zanimljiva je legenda o carici i svinjaru koji je, pošto je doveo vodu u grad, uzeo caricu za ženu i pobegao.