U crkvenom kompleksu Saborne crkve, nalazi se stara crkva “Odžaklija”, sagrađena 1803. godine, posvećena rođenju Presvete Bogorodice. Široka, a niska, crkva izgleda kao da je utonula u zemlju. I ne samo da tako izgleda, već je stvarno ukopana za oko 1 metar, kako ne bi upadala u oči tadašnjim turskim vlastima. Crkva je obnovljena 1992. godine i od tada je ponovo u funkciji.

Arhitektura crkve nije značajna. Jedinstvena je po tome što u njoj postoji ozidan odžak, što nije karakteristično za današnje crkve. Leskovčani su u crkvi, izgovarajući se pred Turcima da grade kuću svom svešteniku, načinili u ognjište i dimnjak.

Stara crkva predstavlja jednobrodnu baziliku, ima trem sa arkadama i drvenim stubovima na južnoj i zapadnoj strani. “Odžaklija” je zidana od ćerpića sa debelim zidovima. Duž celog svoda i u samim zidovima ugrađivani su zemljani lonci raspore|eni na razmaku od po jedan metar, sa grlićima okrenutim ka unutrašnjosti crkve, pa se u zidovima mogu videti sitne rupe što doprinosi izuzetnoj akustici.