Hram Sv. Paraskeve se nalazi u selu Kumarevu, 5 km istočno od Leskovca. Podignuta je oko 1800. godine, a obnovljena u periodu od 1930-1933. godine i jedna je od najreprezentativnijih seoskih crkava. Stilski predstavlja sintezu baroknog tretmana i tradicionalne srpsko-vizantijske forme. Živopisana je 1803. godine, i iako je slikarstvo primitivno, crkva ipak zaslužuje pažnju s obzirom da je podignuta uoči Karađorđevog ustanka.

Pored ove crkve sagrađena je i “nova crkva”, tridesetih godina dvadesetog veka, koja je rađena po trikonhalnom moravskom planu sa upisanim krstom, jednom kupolom i zvonikom sa pripratom.