4 km južno od Leskovca, nalazi se manastirski kompleks koga čine crkva Sv. Petke, skladan i lep konak i staro groblje.

Tačan datum gradnje ove crkve nije poznat. Pretpostavlja se da je nastala na temeljima jednobrodne ranohrišćanske bazilike, od koje su, prilikom obnove 1799. godine, sačuvani centralni i oltarski deo. Stare ikone sa ikonostasa su zamenjene 1907. i 1908. godine.

Pored hrama se nalazi konak koji predstavlja jedan od najlepših primeraka profane građevinske arhitekture balkanskog stila. Ne može da se utvrdi kada je zidan, ali svakako da ima više od 150 godina od kada je podignut, sudeći po obliku i načinu izgradnje. Sama zgrada ima prizemlje i sprat, a osnova zgrade je u obliku slova “T”. Postoji i veliki doksat ispod koga se ulazi u prizemlje, zatim veliki hol i drvene stepenice koje vode na sprat. Ova građevina interesantne spoljašnosti poseduje sačuvane autentične drvene prozorske kapke na spratu i veliki dimnjak, zbog čega i spada u red najlepših objekata te vrste u Srbiji.