Podignuta na lepom mestu, u vizantijskom stilu, u kanjonu reke Vučjanke, nalazi se na oko 18 km od Leskovca. Crkva Sv. Jovana Krstitelja je građena u periodu izme|u 1935. i 1938. godine na ruševinama stare crkve, zadužbine Nikole Skobaljića. Izgrađena je od tesanog kamena i iznutra je oslikana freskama. Građevina se sastoji i od dugačke otvorene priprate povezane tremom sa jednospratnim zvonikom na zapadu.