Na brdu Hisar, na površini od 24 hektara, nalazi se etno-arheološki kompleks. Dosadašnja arheološka istraživanja brda Hisar, potvrđuju da su na ovim prostorima, vekovima unazad živele različite kulture. Nađen je materijal koji ukazuje na nekoliko razdoblja, od praistorijskog, preko vizantijskog do turskog. Pronalasci ukazuju na tragove iz 13. do 10. veka pre nove ere, što govori o prisustvu Dardanaca na ovim prostorima.

Prva arheološka iskopavanja na Hisaru su izvršena 1954. godine na istočnoj padini gde je otkrivena jednobrodna crkva od kamena malih dimenzija. Od 1998. godine se intenzivno obavljaju arheološka istraživanja na ovom lokalitetu. Jedan od najznačajnijih pronalazaka na Hisaru je gvozdena igla (žezlo) od čistog, nerđajućeg gvožđa. Komad je kompaktan, bez ikakvih primesa i kao takav predstavlja epohalno otkriće. Ustanovljeno je da se čak i primenom savremene tehnologije ovakvi primerci ne mogu izliti. Pronađeni su na Hisaru i trgovi fresaka iz 12. i 13. veka. U periodu od 2002-06. godine, na padinama i platou, otkriven je veliki broj arhitektonskih i drugih objekata, mnoštvo keramičkog materijala, novca i veliki broj arheoloških predmeta od metala, stakla, kosti i kamena. 2004. godine otkriveni su zidovi sa tragovima rimskih opeka, a posebnu vrednost ima pronađeni diptih od slonovače sa kopčom. Najnoviji pronalazak je srebrna kopča