Iznad sela Jašunje, 13 km severoistočno od Leskovca, nalaze se dva manastira, ženski-Sv. Bogorodice i muški manastir-Sv. Jovana Krstitelja, koji su udaljeni jedan od drugog oko kilometar i po. Manastiri su jednobrodne građevine čiji će ikonopis zainteresovati sve ljubitelje umetnosti.

Manastir Svete Bogorodice je podigla monahinja Ksenija sa monahinjama Teofom, Martom i Marijom 1499. godine čiji se ktitorski portret nalazi u priprati. Sve četiri su naslikane u crkvi kao monahinje i žene u godinama, ali se o njima ne zna ništa. Natpisi oko njihovih likova su sasvim kratki, nalaze se samo pomeni njihovih imena. U crkvi postoje dva životopisa, jedan iz vremena gradnje a drugi iz XIX veka. Manastir Sv. Bogorodice je mala građevina koja u osnovi ima pravougaonik koja se na istoku završava polukružnom apsidom, a na zapadu pravougaonom pripratom.

Manastir Sv. Jovana Krstitelja je podigao Andronik Kantakuzen sa braćom 1517. godine. Arhitektura ovog manastira je reprezentativnija. Zidana je kombinovanjem pravilno oblikovanog kamena i opeke. To je jedinsvena građevina sa po dva pilastra na južnom i severnom zidu. Na istoku je polukružna apsida, a na zapadu pravougaona priprata uz koju je otvoren trem.

Niko ne može da ostane ravnodušan pred freskama, kojima je oslikana i spoljašnost muškog manastira.