KLIMATSKO-GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE

 

Grad Leskovac se nalazi u srcu prostrane i plodne Leskovačke kotline, dugačke 50 i široke 45 km. Na severu se graniči sa Niškom, a na jugu preko Grdeličke klisure sa Vranjsko-bujanovačkom kotlinom. Kotlinu sa istoka okružuje planina Seličevica i Babička gora, na zapadu Radan (1904 m), na jugu Čemernik sa 1638 m i Kukavica sa 1442 m. Istočnim delom kotline protiče reka Južna Morava. Njene najveće pritoke i najznačajniji vodotoci su: Veternica, Jablanica, Vučjanka i Pusta reka. Leskovac je okružen i sa tri veštačka jezera, Brestovačko, jezero Barje i Vlasinsko jezero.

Prema poslednjem popisu iz 2002. godine grad Leskovac prostire se na 1025 km2 sa 144 naseljena mesta i 153.084, na 1 km2 149 stanovnika. Po nacionalnosti dominiraju Srbi sa 147.414, Romi sa 6.989, Crnogorci sa 284, Makedonci sa 251 stanovnika… Područje grada se nalazi na 43000 severne geografske širine i 21058, istočne geografske dužine. Prosečna nadmorska visina gradskog jezgra je 228 metara. Najviše tačke u gradu su brdo Hisar sa 341 m, Rudarska čuka sa 271 m i brdo iznad naselja Vinarce sa 398 m nadmorske visine.

Klima je umereno – kontinentalna

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, srednja godsišnja temperatura vazduha za period od 1987-2006. godine iznosi 11,0oC.

Mesec Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
0C -0,2 1,9 6,2 11,2 16,1 19,7 21,9 21,3 16,3 11,4 5,6 1,0

Prosečna godišnja količina padavina – 622,5 mm vodenog taloga po m2

Najtopliji meseci u godini su jul sa srednjom maksimalnom temperaturom vazduha od 29,4 0C i avgust sa 29,5 oC. Najhladniji meseci su januar sa srednjom minimalnom temperaturom od -3,7 0C i februar sa -2,7oC.

Prosečna relativna vlažnost vazduha iznosi 72,9%.

Leskovac ima prosečno u godini 75 vedrih i 111 tmurnih dana, dok je pod snegom 48 dana.

Severozapadni i južni vetar preovladavaju kroz sva godišnja doba, sa najvećom brzinom tokom januara, marta i decembra.

Grad pripada srednjeevropskoj časovnoj zoni, sa uobičajenim letnjim i zimskim pomeranjem vremena.

Leskovac je i značajan trazitni centar koji povezuje jug Evrope (Grčka), preko Beograda severozapad Evrope, preko Prištine Jadransko more i preko Sofije i Crnog mora Evroazijski koridor. Grad leži uz Koridor E-10 na 278 km od Beograda i 178 km od Skoplja, 40 km od Niša.