Lov i ribolov

Lovni turizam

Jablanički okrug obiluje veoma lepim i bogatim lovnim terenima koji su podeljeni na dvanaest lovišta, ukupne površine od oko 250 hiljada hektara. Ovim terenima gazduju lovačka udruženja u okrugu prema postojećoj raspodeli. Na teritoriji okruga postoje još tri zasebna lovišta pod gazdovanjem JP „Srbijašume“. Lovišta su bogata i sitnom i visokom divljači.

Od stalno gajenih vrsta visoke divljači u brdsko-planinskim delovima lovišta, najbrojnija je crna divljač tj. divlja svinja,  dok je srneća divljač, iako autohtona, na ovim prostorima manje prisutna.

Od stalno gajenih vrsta sitne divljači najbrojniji i najzastupljeniji je zec, a od pernate divljači u ravničarskim delovima lovišta:  jarebica, fazan, prepelica, grlica, gugutka i  golub grivnjaš.

Od grabljivica najbrojnija je lisica, a poslednjih godina brojno stanje vukova stalno je u porastu.

Najveći potencijal za razvoj lovnog turizma poseduju ravničarski delovi lovišta Jablaničkog okruga, odnosno tereni bogati poljskom jarebicom. Ova najatraktivnija autohtona poljska koka, zahvaljujući još uvek umerenom hemijskom tretiranju zemljišta, usitnjenim poljoprivrednim parcelama i raznovrsnim poljoprivrednim kulturama, još uvek je brojna i nije direktno ugrožena u svojim staništima.

Ravničarski predeli u okrugu interesantni su i za obuku pasa ptičara, a pojedina lovačka udruženja imaju i specijalizovane terene za obuku pasa.

Ribolov

Jablanički okrug koji sa svojih šest opština leži na površini od 2771 km2, popularno nazivaju dolinom pet reka. Kroz regiju, kao glavna arterija, od Mominog kamena do Donjeg Brestovca, protiče Južna Morava dužinom od 63 km, bogateći se pritom vodama Vlasine, Veternice, Jablanice i Puste reke.

Sa istoka se u Moravu uliva čista i hladna Vlasina, koja svoj 67 km dug put počinje sa Vlasinskog jezera. Sa zapada se u Moravu, nakon 75 km toka, uliva reka Jablanica, a sa severozapada 46 km dugačka Pusta Reka. Sa juga, podno Kukavice, koritom dugim 73 km putuje reka Veternica, migoljeći se kroz centar Leskovca, grada koji predstavlja administrativni i industrijski centar regije, udaljenog 278 km od Beograda .

U vodama regije (450 km vodotokova i oko trideset akumulacija) mogu se naći i uz malo znanja i sportske sreće uloviti skobalj, mrena, som, klen, krkuša, šaran, smuđ, štuka, bucov, amur, tolstolobik, deverika, karaš, babuška, grgeč, beovica, pastrmka, šiljka, šljivar, bodorka… Ovim ribarskim područjem gazduje Asocijacija OOSR „Veternica“ Leskovac i OOSR „Vlasina“ Vlasotince u saradnji sa ostalim udruženjima sportskih ribolovaca na teritoriji okruga. Asocijacija izdaje godišnje, višednevne i dnevne dozvole za ribolov na celom području. Ribolov je dozvoljen sa najviše tri štapa sa po dve udice po ribolovcu.

MAPA RIBOLOVA