Novi informativni centar između robne i modne kuće.

„U okviru programskih aktivnosti mi ćemo povodom jubileja, zahvaljujući gradu Leskovcu i Narodnom pozorištu, koji nam je ustupio na korišćenje kočije, tamo gde su se nekad prodavale karte, otvoriti još jedan objekat turističko- informativnog centra, u samom centru grada, na atraktivnoj lokaciji, između robne i modne kuće“, najavila je Tina Ivanović iz TOL-a.