Turistička organizacija Leskovac je u petak, 28.10.2016.godine, u saradnji sa Visokom poslovnom školom, održala radionicu „Marketing u turizmu korišćenjem društvenih mreža“. Radionica je organizovana u okviru TEMPUS projekta „Modernizacija i usaglašavanje studijskih programa turizma u Srbiji“, a učesnici radionice bili su predstavnici lokalnih turističkih organizacija, predstavnici ugostiteljskih objekata i ustanova kulture, kao i zaposleni Visoke poslovne škole i TOL-a.