Saborna crkva se nalazi u samom centru grada u ulici Učitelja Josifa 21. Građena je od 1921. do 1931. godine. Crkva je podignuta u srpsko-vizantiskom stilu. Osnova crkve je približno kvadratnog oblika, a u osnovi je ravnokraki krst sa pet kupola. Spolja je toliko ukrašena ornamentikom da prevazilazi sve crkve u zemlji u tom pogledu. Velike ikone na zidu rađene su više u dekorativnom stilu nego li u živopisnom. Iznutra ima tri galerije. Na desnoj i levoj postavljena je još po jedna crkva-kapela. Prednja galerija služi za hor. Glavna crkva je posvećena prvom danu Svete Trojice. Generalni plan izradio je g. Vasilije Andrasov.

Svečanom osvećenju je prisustvovao, pored najviših crkvenih velikodostojnika, i kralj Jugoslavije Aleksandar I Karađorđević.