Остаци тврђаве, познате под именом Скобаљић град, налазе се на падинама планине Кукавице изнад Вучја, на 18 километара јужно од Лесковца.

Утврђење потиче из XV века и саградио га је српски војвода Никола Скобаљић када је бранио подручје Дубочице од Турака. Простирао се на површини од око једног хектара. Састоји се од Горњег, Доњег града и подграђа. Најмоћнији бедеми се налазе на западу, а на северу се налази одбрамбени ров. Две куле су дијагонално постављене, мања се налази поред капије која води у Доњи град а већа-Донжон кула се налази у северозападном делу и њени зидови су очувани до висине приземља. Доњи град са подграђем се простире источно од Горњег града и прати конфигурацију терена.

На локалитету су пронађени остаци амфора и рановизантијске грнчарије.

Скобаљић град је био мало али значајно утврђење које је живело до 1454. године када са његовим падом ова област потпада под турску власт?

До града се долази шумском стазом која полази од централе у Вучју.