Ostaci tvrđave, poznate pod imenom Skobaljić grad, nalaze se na padinama planine Kukavice iznad Vučja, na 18 kilometara južno od Leskovca.

Utvrđenje potiče iz XV veka i sagradio ga je srpski vojvoda Nikola Skobaljić kada je branio područje Dubočice od Turaka. Prostirao se na površini od oko jednog hektara. Sastoji se od Gornjeg, Donjeg grada i podgrađa. Najmoćniji bedemi se nalaze na zapadu, a na severu se nalazi odbrambeni rov. Dve kule su dijagonalno postavljene, manja se nalazi pored kapije koja vodi u Donji grad a veća-Donžon kula se nalazi u severozapadnom delu i njeni zidovi su očuvani do visine prizemlja. Donji grad sa podgrađem se prostire istočno od Gornjeg grada i prati konfiguraciju terena.

Na lokalitetu su pronađeni ostaci amfora i ranovizantijske grnčarije.

Skobaljić grad je bio malo ali značajno utvrđenje koje je živelo do 1454. godine kada sa njegovim padom ova oblast potpada pod tursku vlast?

Do grada se dolazi šumskom stazom koja polazi od centrale u Vučju.