Na istočnoj padini Hisara, po projektu Bogdana Bogdanovića, izgrađen je 1971. godine, u slavu streljanih i poginulih meštana ovog kraja i povodom tridesete godišnjice oružanog ustanka u Leskovcu. Oko centralnog spomenika, koji simbolizuje Grčku boginju Niku, okuplja se sedamnaest kamenova sa simbolima života i imenima najistaknutijih boraca Leskovačkog kraja.