Završna konferencija TEMPUS projekta „Modernization end Harmonization of tourism study  programs in Serbia“

Dana 23.11.2016. održana je završna konferencija Tempus projekta „Modernization and harmonization of tourism study programs in Serbia“,u prostorijama Visoke poslovne škole a u organizaciji Turističke organizacije Leskovac. Konferenciji su prisustvovali predstavnici partnerskih institucija kako akademskih tako i neakademskih. Ovom prilikom su predstavljeni ostvareni rezultati projekta u celini, kao i rezultati svake partnerske institucije.